Kiper kontejner

Namjena

Unutrašnji transport rasutih materijala

 • poljoprivreda-umjetno gnojivo
 • stočarstvo-hrana za stoku, smjese
 • metalna industrija-strugotina
 • drvna industrija-obresci, piljevina
 • reciklaža-sitni otpad

Modeli kiper kontejnera

NAZIV KIP-300 KIP-600 KIP-1000 KIP-2000 KIP-3000
Volumen, m3 0,3 0,6 1 2 3
Težina, kg 120 
143 
240 
350 
400 
Nosivost, kg  500  900  1500  2000  2000
Dužina (L), mm  1325  1645  2015  2300  2735
Širina (W), mm  800  1000  1000  1350  1500
Visina (H), mm  695  825  1035  1245  1425

Ostale karakteristike

 • robusna izvedba
 • prilagođen za sve viličare
 • jednostavna upotreba

Opcije

 • bočno kipanje-pogodno u stočarstvu
 • pocinčana izvedba (vruće pocinčavanje samo kiper-posude ili kompletno)
 • boja po zahtjevu naručitelja (jednobojno ili u dvije boje, definirano prema RAL tonskoj karti)
 • natpis/logotip po zahtjevu naručitelja
 • ugradnja kotača (dva okretna i dva fiksna s kočnicom)
 • amortizer za kontejnere kapaciteta 2 m3 i 3 m3 (KIP-2000 i KIP-3000)
KIP-1000


NAZIV KIP-1000
Volumen, m3 1
Težina, kg 240 
Nosivost, kg  1500
Dužina (L), mm  2015
Širina (W), mm  1000
Visina (H), mm  1035

KIP-2000

NAZIV KIP-2000
Volumen, m3 2
Težina, kg 350 
Nosivost, kg  2000
Dužina (L), mm  2300
Širina (W), mm  1350
Visina (H), mm  1245

KIP-300

NAZIV KIP-300
Volumen, m3 0,3
Težina, kg 120 
Nosivost, kg  500
Dužina (L), mm  1325
Širina (W), mm  800
Visina (H), mm  695

KIP-3000

NAZIV KIP-3000
Volumen, m3 3
Težina, kg 400 
Nosivost, kg  2000
Dužina (L), mm  2735
Širina (W), mm  1500
Visina (H), mm  1425

KIP-600

NAZIV KIP-600
Volumen, m3 0,6
Težina, kg 143 
Nosivost, kg  900
Dužina (L), mm  1645
Širina (W), mm  1000
Visina (H), mm  825

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.