Linija za izuzimanje opasnih tekućina iz automobila

Linija služi za ručno odvajanje/ispumpavanje po okoliš opasnih tekućih supstanci koje se nalaze u otpadnim vozilima (goriva, maziva, antifriz i dr.)

Smještena je u metalni kontejner na čijem dnu se nalazi rešetka i nepropusni prostor za prikupljanje prolivenih opasnih tekućina.

LINIJE ZA ODVAJANJE OPASNIH TEKUĆINA IZ OTPADNIH VOZILA PROJEKTIRAMO PREMA POTREBAMA KORISNIKA!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.