TN 13

Dimenzije, l x w (mm): 1200x800

Tankvana kapaciteta 200-400 l, dobro se kombinira sa metalnim paletama u skladištu i transportu.

Model Volumen (l) Visina, h(mm)
 TN 13 200 340
300 440
400 540


Tankvane karakterizira visoka nosivost i robustnost što je ujedno i garancija dugotrajne upotrebe.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.